A Magyar Bitcoin Egyesület közleménye az MNB-nek a fizetésre használt virtuális fizetőeszközökre vonatkozó nyilatkozatára

Az MNB 2014. február 19. napján nyilatkozatot adott ki a "fizetésre használt virtuális eszközökkel", közöttük nevesítve a bitcoinnal kapcsolatosan. A nemzetközi sajtó a közleményt - némileg tán félreértelmezve - Magyarország negatív hozzáállásaként kommentálta.

2014. február 19. · Általános hírek    

Az MNB nyilatkozata a fizetésre használt virtuális eszközökről itt olvasható

 

A PwD Consulting teljesen egyetért a Magyar Bitcoin Egyesület által megfogalmazott közleménnyel, melyet az alábbiakban változtatás nélkül, teljes terjedelmében teszünk közzé:

 

"A Magyar Bitcoin Egyesület örömmel fogadta, hogy a közhatalmi szervek közül elsőként a Magyar Nemzeti Bank nyilatkozatot bocsátott ki a Magyarországon és nemzetközi viszonylatban egyaránt mind szélesebb körben használatos virtuális eszközökkel, így a Bitcoinnal kapcsolatosan.

Az MNB közleményében foglaltak bár nem adnak iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió tagállamai által is alkalmazott, több eltérő felfogás közül melyikhez tartsuk magunkat; azonban az aggályok közölt felsorolt tények úgy gondoljuk, helyes irányba tartó puhatolódzást-gondolkodást tartalmaznak maguk mögött. Az, hogy a Jegybank a virtuális eszközöket, közötte a Bitcoint az elektronikus fizetési megoldásokhoz (pl. bankkártya, elektronikus pénz, stb.) hasonlítja; illetve, hogy a veszélyek között olyan, kifejezetten a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan tárgyalandó kritériumokat hiányol, mint például a kibocsátó, illetve felügyelő hatóság hiánya, arra enged következtetni, hogy a Bitcoin kategorizálását és ennek alapján esetleges későbbi szabályozását a pénzügyi eszközök között képzeli el.

Ez persze nem ad még lehetőséget arra, hogy a Magyar Bitcoin Egyesület által is magáénak mondott, a pénzügyi eszközöktől eltérő kategorizálást és alkalmazási szabályokat félredobjuk jelenleg! Konkrét normatív eszköz hiányában ennek jogi akadályai vannak, ezért figyelmeztetünk mindenkit továbbra is a fizetésre használható virtuális eszközök, így a Bitcoin alkalmazásával kapcsolatos jogi környezet körültekintő megválasztására!

A Jegybank által megfogalmazott közlemény a korábban az Európai Központi Bank által kiadott nyilatkozattal mutat nagyfokú hasonlóságot. Ennek hátteréről érdemes tudni, hogy az EKB hasonló közleményét megelőzően kinyilatkoztatta, hogy a Bitcoin nem áll ellentétben az uniós jogi szabályokkal (így az uniós joggal harmonizált magyar jogrendszer elemeivel való szembenállását sem lehet megállapítani).

A Magyar Nemzeti Bank által felhívott kockázatokkal kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy azok olyan általános jellegűek, amelyek nem csak a fizetésre használt virtuális eszközökkel szemben állnak fenn, különösen nem azoknak a kizárólag elektronikusan tárolt és továbbított (tranzaktált) volta miatt, hanem általánosan, minden dologgal kapcsolatosan megfogalmazhatóak (legyen az általánosan, fizetésre használt).

Megjegyezzük, hogy a Bitcoinnal kapcsolatosan a Jegybank által a hagyományos fizetőeszközökkel szembeállítva hiányolt kárviselési szabályok, illetve elvesztéséből, eltulajdonításából eredő károk veszélye a készpénzzel kapcsolatosan ugyan úgy fennáll.

Külön megemlítendő, hogy a fizetésre használt virtuális eszközök tárolására és tranzaktálására használt tárcák és rendszerek többfokú biztonsági mechanizmusokkal ellátottak, így legalább akkora biztonsági fokkal rendelkeznek, mint a (több lépcsős szigorítást követően) ma is használt elektronikus banki szolgáltatások. A hozzáférés egyenértékű biztonságán túl pedig a hagyományos elektronikus fizetési rendszerekkel szemben a Bitcoin használata esetében nem szükséges semmilyen olyan adat megadása, ami a jövőben újra felhasználható lenne, vagy a tárca elvesztése-ellopása esetén nem kívánt tranzakciókat tenne lehetővé, így jóval magasabb biztonsági szintet biztosítanak ezen rendszerek.

Magyar Bitcoin Egyesület"

 
 
 
PNL-Legal Ügyvédi Társulás

A PNL Legal Ügyvédi Társulás szakértői és partnerei különböző területek specialistáiként a legkiválóbb szakemberekböl kerülnek kiválasztásra annak érdekében, hogy ügyfeleinket mindenkor a legmagasabb szinten tudjuk teljes körűen kiszolgálni.

Elérhetőségeink

Cím: 1026 Budapest, Margit körút 26..
         (11-es kapucsengő)

Telefon: +36-70/366-11-91

Telefon: +36-70/636-38-83​

E-mail: info@pnl-legal.hu

Kövessen minket

Ezt a honlapot az együttműködő ügyvédek, akik a Budapesti Ügyvédi Kamarában és a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédek tartják fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
PNL Legal Ügyvédi Társulás © 2015-2019